пʼятницю, 31 серпня 2018 р.

Важливе нагадування підприємцям-роботодавцям

Шановні роботодавці, норми законодавства щодо оформлення трудових відносин фізичних осіб-підприємців з найманими працівниками було змінено ще з 2015 року, однак на практиці бачимо, що деякі роботодавці чи не зрозуміли цих змін, чи вже забули їх та допускають помилки, які можуть обернутися для них самих суттєвими штрафами.
Отже ще раз про важливе. З 01.01.2015 р. виключено з Кодексу законів про працю України (КЗпП) ст. 24-1, яка потребувала реєстрації в службі зайнятості трудового договору, укладеного між підприємцем і найманим працівником. Починаючи з 2015 року КЗпП не зобов'язує реєструвати трудовий договір в службі зайнятості. Разом із тим з'явилося інша вимога. Так, до ч. З ст. 24 КЗпП внесено зміни, згідно з якими працівник не маже бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом або розпорядженням працедавця, і повідомлення органів ДФС про прийняття працівника на роботу в порядку, визначеному КМУ. Таким чином, із 2015 року під час оформлення з працівником трудових відносин підприємець не повинен реєструвати трудовий договір у центрі зайнятості, але має повідомляти про нового працівника орган ДФС. Без повідомлення податкової про прийняття на роботу працівника не можна допускати до роботи. Постановою КМУ від 17.06.2015 р. №413 «Про порядок повідомлення Державної фіскальної служби та її територіальних органів про прийняття працівника на роботу» визначено механізм повідомлення податкової про прийнятих працівників. У додатку до цієї постанови міститься форма повідомлення.
Повідомлення має подавати підприємець до податкової за місцем обліку як платник ЄСВ за розробленою формою до початку роботи працівника згідно з укладеним трудовим договором. Тобто повідомлення треба подати під час кожного прийняття працівників.
Слід також зауважити, що згідно пункту 4 частини 3 статті 50 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 року №5067-VІ роботодавці повинні своєчасно та у повному обсязі подавати до центру зайнятості Інформацію про попит на робочу силу (вакансії). Наказом Мінсоцполітики від 05.12.2016 р. №1476 (далі - Наказ №1476) затверджено у новій редакції форму звіту №3-ПН «Інформація про попит на робочу силу (вакансії)» (далі - Форма №3-ПН) та Порядок її подання (далі - Порядок №1476), затверджених наказом Мінсоцполітики від 31.05.2013 р. №316. Форма №3-ПН має два види звітності: первинний - подається з метою інформування про наявність попиту на робочу силу (вакансії) не пізніше ніж через три робочі дні з дати відкриття вакансії; уточнювальний - подається в разі необхідності на заміну первинної за необхідності уточнення характеристик вакансії: умов праці, розміру заробітної плати, вимог до претендента тощо. При цьому не можуть бути змінені дані щодо кількості вакансій та назви професії (посади). В окремому додатку до Наказу №1476 наведено приклад заповненого розділу І. Наказ набрав чинності 7 лютого 2017 року. Отже, перш ніж приступити до оформлення трудових відносин, роботодавець повинен подати до центру зайнятості інформацію 3-ПН.
Нового порядку оформлення трудових договорів немає. Чинним є Порядок реєстрації трудового договору між працівником і фізичною особою, затверджений наказом Мінпраці від 08.06.2001 р. №260, яким затверджено форму трудового договору між працівником і фізичною особою, яка використовує найману працю (окрім вимоги щодо реєстрації договору в центрі зайнятості). Тому під час укладення трудових договорів можна керуватися цією формою договору.
Рекомендуємо прибрати рядки, які раніше заповнювалися центром зайнятості, оскільки під час прийняття на роботу реєструвати трудові договори в центрі зайнятості не потрібно. Тепер нумерацію укладених трудових договорів підприємець веде самостійно. Щоб не заплутатися, слід завести журнал реєстрації трудових договорів у довільній формі, у якому присвоювати номери трудовим договорам, укладеним після 1 січня 2015 року.
Отже, підприємці під час оформлення трудових відносин із працівником продовжують складати трудові договори. Під кожен трудовий договір слід складати наказ (розпорядження) про прийняття на роботу й повідомляти податкову перед допуском працівника до роботи. Повідомити податкову потрібно хоча б на день раніше допуску працівника до роботи.
Щодо розірвання трудових договорів, які укладені до 01.01.2015 р. і зареєстрованих в службі зайнятості, то під час звільнення працівника, як і раніше, потрібно звертатися до служби зайнятості для зняття договору з реєстрації.
Порядок ведення трудових книжок регулюється Інструкцією про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженою наказом Мін’юсту, Мінпраці, Мінсоцзахисту від 29.07.93 р. №58 (далі - інструкція №58). Оскільки центр зайнятості не реєструє трудових договорів, запис про прийняття й звільнення в трудовій книжці робить лише підприємець. Загальний порядок заповнення трудової книжки не змінився. У графі 4, у якій зазначається підстава для внесення запису, слід відображати номер і дату наказу про прийняття на роботу. Раніше в цій графі робився запис про номер і дату реєстрації трудового договору в центрі зайнятості. У разі звільнення працівника в 4-й графі зазначається номер і дата наказу про звільнення.
Записи про посади працівників виконуються відповідно до найменування професій і посад, зазначених у Класифікаторі професій ДК 003:2010, затвердженому наказом Держспоживстандарту від 28.07.2010 р. №327.
Записи про звільнення найманих працівників мають здійснювати в точній відповідності з формулюваннями КЗпП, тобто з посиланням на відповідну статтю й пункт. Тож бажаємо успіхів в застосуванні чинного законодавства, у випадках виникнення додаткових питань з приводу оформлення трудових відносин, радимо звертатися до Білокуракинського районного центру зайнятості для отримання вичерпної відповіді.

Тетяна ЧОРНУХА, провідний юрисконсульт Білокуракинського районного центру зайнятості

Немає коментарів:

Дописати коментар