субота, 25 серпня 2018 р.

Служба зайнятості здійснює стимулювання діяльності роботодавців

Служба зайнятості здійснює стимулювання діяльності роботодавців, спрямованої на створення нових робочих місць, шляхом щомісячної компенсації єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування
Роботодавець повинен володіти знаннями щодо своїх прав та обов'язків, які чітко регулюються чинним законодавством України у сфері зайнятості. Передусім, це право на компенсацію фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. До них належать:
- роботодавці, які працевлаштували на нові робочі місця громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці (до них відноситься: один із батьків чи особа, яка їх замінює та має на утриманні дітей віком до шести років; виховує без одного з подружжя дитину віком до 14 років або дитину-інваліда; утримує без одного з подружжя інваліда з дитинства (незалежно від віку) та/або інваліда І групи (незалежно від причини інвалідності); діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування, особи, звільнені після відбуття покарання або примусового лікування; молодь, яка закінчила чи припинила навчання в загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилася зі строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (протягом шести місяців після закінчення або припинення навчання чи служби) і яка вперше приймається на роботу; особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося 10 і менше років) та яким надано статус безробітного;
- роботодавці, які є суб'єктами малого підприємництва та які працевлаштували безробітних на нові робочі місця в пріоритетних видах економічної діяльності строком не менше ніж на два роки за направленням служби зайнятості.
Роботодавець може подати заяву на компенсацію витрат у розмірі єдиного внеску протягом двох місяців з дня працевлаштування зареєстрованого безробітного на нове робоче місце. Компенсація виплачується протягом одного року з дня працевлаштування особи за рахунок коштів Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття.
До обов'язків роботодавця належать: не мати заборгованості зі сплати єдиного внеску та/або страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування; не бути визнаним банкрутом або стосовно нього не повинно бути порушена справа про банкрутство; гарантувати зайнятість працевлаштованої особі протягом двох років; подання достовірних даних, що стосуються підтвердження факту створення нових робочих місць та працевлаштування на них відповідних осіб, які є підставою для виплати компенсації; інформувати протягом 5 робочих днів центр зайнятості про звільнення працівника; повернути виплачені кошти до бюджету Фонду у разі звільнення працівника, за якого виплачувалася компенсація, з ініціативи роботодавця або за згодою сторін до закінчення дворічного строку або на його робоче місце за направленням служби зайнятості у межах дворічного строку працевлаштувати іншого безробітного.
В умовах відтоку робочої сили з району, Білокуракинський районний центр зайнятості закликає всіх суб'єктів господарської діяльності району до співпраці з нами, до використання цього дієвого інструмента - компенсації єдиного внеску для сприяння розвитку підприємницького руху та створення нових робочих місць. Робота має бути не ситуативна, а системна. Докладемо максимум зусиль, аби трудові ресурси не залишали рідних місць, бо «Білокуракинщина - територія можливостей».

Світлана ФІЛОНЕНКО, начальник відділу взаємодії з роботодавцями Білокуракинського районного центру зайнятості

Немає коментарів:

Дописати коментар