субота, 8 грудня 2018 р.

ДО УВАГИ БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ГРОМАДИ!

ДО УВАГИ БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ ГРОМАДИ!
До вашої уваги виноситься проект рішення на обговорення, терміном на 30 календарних днів від дня опублікування. Свої зауваження та пропозиції надавайте Білокуракинській селищній раді.
БІЛОКУРАКИНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА СЬОМЕ СКЛИКАННЯ ___СЕСІЯ
ПРОЕКТ РІШЕННЯ №__ смт Білокуракине
ПРО СПИСАННЯ З БАЛАНСУ
БІЛОКУРАКИНСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ
БАГАТОКВАРТИРНИХ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ

Відповідно до статті 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 2 статті 382 та статті 385 Цивільного кодексу України, статті 6 Закону України «Про об’єднання співвласників багатоквартирного будинку», статті 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», постанови Кабінету Міністрів України від 20 квітня 2016 року №301 «Про затвердження Порядку списання з балансу багатоквартирних будинків», селищна рада вирішила:
Розпочати процедуру списання з балансу Білокуракинської селищної ради багатоквартирних житлових будинків відповідно до вимог чинного законодавства.
Сектору житлово-комунального господарства, благоустрою та екологічної безпеки селищної ради повідомити співвласників багатоквартирних житлових будинків про відповідний проект рішення селищної ради шляхом розміщення цього проекту рішення на офіційному веб-сайті балансоутримувача та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них.
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію Білокуракинської селищної ради з питань житлово-комунального господарства, комунальної власності, промисловості, підприємництва та сфери послуг.

Селищний голова С.І.Сірик
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА ДО ПРОЕКТУ РІШЕННЯ

Основною метою підготовки проекту рішення є виконання норм Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року № 417-VIII, який спрямований на заохочення та популяризацію створення об’єднання співвласників багатоквартирного будинку як найбільш ефективної форми управління такими будинками. Відповідно до цього закону співвласники зобов'язані забезпечувати належне утримання та належний санітарний, протипожежний і технічний стан спільного майна багатоквартирного будинку.
Відповідно до частини 1 статті 355 Цивільного кодексу України, майно, що є у власності двох або більше осіб (співвласників), належить їм на праві спільної власності (спільне майно).
А як зазначено частиною 1 статті 5 Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» від 14 травня 2015 року №417-VIII, спільне майно багатоквартирного будинку є спільною сумісною власністю співвласників.
Частиною 2 цієї статті передбачено, спільне майно багатоквартирного будинку не може бути поділено між співвласниками, і такі співвласники не мають права на виділення в натурі частки із спільного майна багатоквартирного будинку.
Та абзацом 6 частини 1 статті 1 вищезазначеного Закону визначено, що до спільного майна багатоквартирного будинку відносяться приміщення загального користування (у тому числі допоміжні), несучі, огороджувальні та несуче-огороджувальні конструкції будинку, механічне, електричне, сантехнічне та інше обладнання всередині або за межами будинку, яке обслуговує більше одного житлового або нежитлового приміщення, а також будівлі і споруди, які призначені для задоволення потреб співвласників багатоквартирного будинку та розташовані на прибудинковій території, а також права на земельну ділянку, на якій розташовані багатоквартирний будинок і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія.
Таким чином, усі процитовані вище норми законодавства однозначно свідчать про те, що багатоквартирний житловий будинок як цілісний майновий комплекс є співвласністю власників квартир та нежитлових приміщень у ньому, що виключає можливість його перебування у власності держави чи територіальної громади.
Окрім того, у 1992 році був прийнятий Закон України «Про приватизацію житлового фонду» і відповідно до абзацу 1 статті 1 цього закону приватизація житлового фонду - це відчуження квартир (будинків), житлових приміщень у гуртожитках, призначених для проживання сімей та одиноких осіб, кімнат у квартирах та одноквартирних будинках, де мешкають два і більше наймачів, та належних до них господарських споруд і приміщень (підвалів, сараїв і т. ін.) державного житлового фонду на користь громадян України.
Процедура списання здійснюється балансоутримувачем на підставі прийнятого ним розпорядчого документа (рішення сесії). Про видання такого розпорядчого документа співвласники повідомляються шляхом розміщення на офіційному веб-сайті балансоутримувача та в кожному конкретному будинку (на прибудинковій території), зокрема на інформаційних стендах у під’їздах будинків та біля них, відповідного оголошення.
Для списання багатоквартирного будинку з балансу утворюється відповідна комісія у складі не менше п'яти осіб, до складу якої включаються: представник балансоутримувача; уповноважена особа від співвласників багатоквартирного будинку.
Комісію очолює представник балансоутримувача.
Комісія перед списанням проводить огляд технічного стану будинку, результати якого фіксує у відповідному розділі акту-характеристики багатоквартирного будинку, куди заносяться дані про рік вводу в експлуатацію, матеріали стін, покрівлі, відомості про площу будинку, кількість квартир та нежитлових приміщень, облаштування будинку системами водопостачання та водовідведення, опалення, електроосвітлення, газопостачання тощо.
За результатами роботи комісії складається акт про списання багатоквартирного будинку з балансу, який підписується всіма членами комісії та затверджується балансоутримувачем.
Процедура списання відповідного будинку вважається закінченою з моменту затвердження акту балансоутримувачем або з моменту погодження міністерством або іншим центральним органом виконавчої влади, до сфери управління якого належить балансоутримувач.

Білокуракинська селищна рада

Немає коментарів:

Дописати коментар