субота, 8 грудня 2018 р.

Державна служба зайнятості інформує

У грудні 1990 року на підставі постанови Кабінету Міністрів Української PCP від 21.12.1990 №381 «Про створення державної служби зайнятості в Українській PCP» була створена Державна служба зайнятості шляхом перебудови діючої на той час служби працевлаштування на спеціалізовану службу, до завдань якої належить забезпечення комплексного вирішення питань, пов'язаних з регулюванням зайнятості населення, професійною орієнтацією, працевлаштуванням, соціальною підтримкою тимчасово непрацюючих громадян.
Основним законодавчим актом, який регулює діяльність державної служби зайнятості, став Закон України «Про зайнятість населення» (№803-ХІІ від 01.03.1991). Цей закон визначив і соціальні гарантії з боку держави в реалізації громадянами права на працю та основні засади діяльності державної служби зайнятості.
31 січня 2001 року у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» (№1533-ІІІ від 02.03.2000) та створенням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття функції виконавчої дирекції Фонду покладені на державну службу зайнятості. Управління Фондом здійснюється на паритетній основі представниками державної сторони, застрахованих осіб та роботодавців.
На сьогодні державна служба зайнятості є активним посередником на ринку праці між роботодавцями і шукачами роботи, вона на безоплатній основі надає послуги із пошуку підходящої роботи та підбору персоналу, послуги з державного соціального страхування на випадок безробіття, а також здійснює виплату матеріального забезпечення у зв'язку з тимчасовою втратою роботи.
Напередодні 26-ої річниці створення Державної служби зайнятості хотілося б надати відповіді на найбільш актуальні питання, з якими до нас звертаються громадяни, а саме:
Які документи необхідно надати в центр зайнятості для реєстрації як безробітного?
Реєстрація проводиться за умови пред'явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, облікової картки платника податків, трудової книжки (цивільно-правового договору чи документа, який підтверджує період зайнятості), а в разі потреби також військового квитка, диплома або іншого документа про освіту.
У яким період після припинення трудових відносин необхідно зареєструватись в центрі зайнятості?
Чинним законодавством не встановлено граничних термінів реєстрації громадянина в державній службі зайнятості після звільнення з роботи. Водночас, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) для прирівнювання до страхового стажу строку проходження служби до запровадження страхування на випадок безробіття у разі звільнення зі служби за станом здоров'я, у зв'язку із скороченням штатів або проведення організаційних заходів без права на пенсію повинні зареєструватися в установленому порядку в державній службі зайнятості протягом місяця з дати взяття їх на облік у військовому комісаріаті, а особи, які не підлягають військовому обліку, - протягом місяця з дня взяття на облік у військовому комісаріаті, а для інших осіб - з дня звільнення.
Особам, які влаштувалися на роботу на Чорнобильську АЕС до 15 грудня 2000 р. та вивільнені з роботи у зв’язку з достроковим зняттям Чорнобильської АЕС з експлуатації, гарантується право на одержання допомоги по безробіттю у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати за останнім місцем роботи (обчисленої за рік) протягом 120 календарних днів, 75 відсотків - протягом 30 наступних календарних днів і 50 відсотків - протягом 390 наступних календарних днів за умови їх реєстрації в державній службі зайнятості протягом чотирнадцяти календарних днів після вивільнення з Чорнобильської АЕС.
За яких умов член ОСГ (особистого селянського господарства) може бути зареєстрованим як безробітний в ЦЗ та отримувати допомогу по безробіттю?
Відповідно до підпункту 2 пункту 4 Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 №198 члени особистого селянського господарства, для яких така робота була основною (крім осіб, які закінчили або припинили навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних і вищих навчальних закладах, звільнилися із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби і вперше приймаються на роботу та звернулися для реєстрації до центру зайнятості протягом шести місяців з дня закінчення або припинення навчан¬ня чи звільнення із служби) надають до центру зайнятості - довідку про припинення ведення особистого селянського господарства або вихід з такого господарства, видану сільською, селищною або міською радою за місцезнаходженням земельної ділянки.
Зазначену довідку не подають члени особистого селянського господарства, які: є внутрішньо переміщеними особами; проходили військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період.
Якщо звільнення за угодою сторін, то чи можна отримати статус безробітного та отримувати допомогу по безробіттю?
Так, можна. Статус безробітного надається особам, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення» з першого дня реєстрації у територіальному органі на підставі заяви у разі відсутності підходящої роботи, підбір якої здійснюється відповідно до статті 46 зазначеного Закону.
При цьому особам, звільненим з останнього місця роботи за угодою сторін (п. 1 ст. КЗпП України), тривалість виплати допомоги по безробіттю відповідно до пункту частини 5 статті 31 Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» скорочується на 90 календарних днів.
Чи можна повторно зареєструватись в службі зайнятості?
Так, відповідно до Порядку реєстрації, перереєстрації безробітних та ведення обліку осіб, які шукають роботу, затвердженого постановою КМУ від 20.03.2013 №198 особа має право перереєструватися у тому ж або іншому центрі зайнятості як безробітна у разі, коли після припинення реєстрації залишилася безробітною та належить до категорії осіб, які зазначені у частині першій статті 43 Закону України «Про зайнятість населення».
Перереєстрація безробітних, які є внутрішньо переміщеними особами, здійснюється центрами зайнятості за місцем їх перебування чи проживання в інших регіонах України. Перереєстрація безробітного здійснюється з дня подання відповідної заяви або не раніше ніж через 90 календарних днів з дня припинення попередньої реєстрації відповідно до абзаців дев’ятнадцятого - двадцять другого підпункту 1 за умови повернення коштів, отриманих за період попередньої реєстрації, та абзацу другого підпункту 2 пункту 37 цього Порядку. Перереєстрація безробітного здійснюється центром зайнятості з дня припинення попередньої реєстрації з підстав, зазначених у підпункті 2 пункту 37 цього Порядку, за умови підтвердження поважних причин, зазначених у пункті 28 цього Порядку, з яких безробітний не зміг своєчасно звернутися до центру зайнятості, та у разі відвідування центру зайнятості, яким припинено реєстрацію, на наступний робочий день після усунення таких причин.
Від чого залежить розмір виплати допомоги по безробіттю?
Розмір виплати допомоги по безробіттю залежить від страхового стажу, підстави припинення трудових відносин та розміру заробітної плати, отримуваної громадянином перед звільненням.
Умови, тривалість та розмір виплати допомоги по безробіттю визначений статтями 22 та 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 02.03.2000 р. №1533-ІІІ (зі змінами).
Допомога по безробіттю призначається центрами зайнятості з восьмого дня після реєстрації безробітного за його особистою заявою.
Відповідно до Закону застрахованим особам, визнаним у встановленому порядку безробітними, страховий стаж яких протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, становить не менше ніж шість місяців за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування, розмір допомоги по безробіттю визначається у відсотках до їх середньої заробітної плати (доходу) залежно від страхового стажу: до 2 років - 50 відсотків; від 2 до 6 років - 55 відсотків; від 6 до 10 років - 60 відсотків; понад 10 років - 70 відсотків.
Застраховані особи, які протягом 12 місяців, що передували реєстрації особи як безробітної, за даними Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування мають страховий стаж менше шести місяців мають право на допомогу по безробіттю у мінімальному розмірі, який встановлюється Правлінням Фонду загальнообов'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття.
Допомога по безробіттю не може перевищувати чотирикратного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом.
Чи можна відмовитись від запропонованої службою зайнятості роботи?
Так. Але при цьому необхідно знати визначені Законом України «про зайнятість населення» критерії підходящої для вас роботи. Якщо громадянин, зареєстрований в Державній! службі зайнятості як безробітний відмовиться від двох пропозицій підходящої роботи, в тому числі за набутою професією за направленням територіального органу, а безробітний, який вперше шукає роботу та не має професії (спеціальності), - відмовиться від двох пропозицій проходження професійного навчання у період з дня реєстрації (перереєстрації) то центр зайнятості припиняє реєстрацію такої особи як безробітної і в такому випадку наступна реєстрація можлива не раніше ніж через 90 календарних днів.
Підходящою є робота що відповідає освіті, професії (спеціальності), кваліфікації особи з урахуванням доступності транспортного обслуговування, встановленої рішенням місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної ради. Заробітна плата повинна бути не нижче розміру заробітної плати такої особи за останнім місцем роботи з урахуванням середнього рівня заробітної плати, що склався у регіоні за минулий місяць, де особа зареєстрована як безробітна. Під час пропонування підходящої роботи враховується тривалість роботи за професією (спеціальністю), кваліфікація, досвід, тривалість безробіття, а також потреба ринку праці.
Для осіб, які не мають професії (спеціальності) і вперше шукають роботу, підходящою вважається така, що потребує первинної професійної підготовки, зокрема безпосередньо на робочому місці, а для осіб, які бажають відновити трудову діяльність після перерви тривалістю, що перевищує шість місяців, підходящою вважається робота за професією останнього місця роботи або робота з проходженням попередньої перепідготовки за новою професією (спеціальністю) за направленням територіального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості населення та трудової міграції.
Для громадян, які не працювали за попередньо здобутими професіями (спеціальностями) понад 12 місяців, підходящою вважається робота, яку вони виконували за останнім місцем роботи, а робота за здобутими раніше професіями (спеціальностями) може вважатися підходящою за умови попереднього підвищення кваліфікації з урахуванням потреби ринку праці.
Для безробітних, які не мають професії, або таких, що працювали на роботах, які не потребують спеціальної підготовки, та перебувають на обліку в територіальному органі більш як шість місяців, підходящою роботою також вважається участь у громадських та інших роботах тимчасового характеру, тривалість яких перевищує один місяць.
Для громадян, які бажають відновити трудову діяльність після тривалої (більш як 12 місяців) перерви (крім громадян , яким до досягнення загально встановленого пенсійного віку залишилося два і менше років), підходящою роботою також вважається участь у громадських роботах, а також інших роботах тимчасового характеру, що відповідають їх освіті, професії (спеціальності), професійному досвіду, зокрема за спорідненими професіями, та тривають понад один місяць.
Підбір підходящої роботи для інвалідів (у тому числі шляхом розумного пристосування існуючого або створення нового робочого місця) здійснюється відповідно до їх професійних навичок, знань, індивідуальної програми реабілітації та з урахуванням побажань щодо умов праці.
Всі питання, що стосуються законодавства про зайнятість, ви мажете отримати у фахівців Білокуракинського районного центру зайнятості, звернувшись за адресою: вулиця Центральна, 84.

Валентина ВАСИЛЬЧЕНКО, заступник директора Білокуракинського районного центру зайнятості

Немає коментарів:

Дописати коментар